< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-en AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-pt AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-es AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-fr AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ko AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ja AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-tw AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-it AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-de AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-nl AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

 • น้ํายาทําความสะอาด

คู่มือผู้ซื้อ: วิธีค้นหาโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติที่เหมาะสมสําหรับโรงงานของคุณ

21 สิงหาคม 2023

การเกิดขึ้นของโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติแสดงถึงการก้าวกระโดดที่ก้าวล้ําสําหรับภูมิทัศน์ของการจัดการและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก หุ่นยนต์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานที่น่าเบื่อในการทําความสะอาดพื้นทําให้พนักงานของคุณมีอิสระที่จะมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนและมีคุณค่ามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม วิธีการเดียวที่เหมาะกับทุกคนอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการทําความสะอาดเฉพาะของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลต้องการโปรโตคอลการทําความสะอาดที่แตกต่างจากสํานักงานหรือคลังสินค้า สิ่งสําคัญคือต้องหาโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของโรงงานของคุณ

ด้วยตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นในตลาดการค้นหาโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติที่เหมาะสมสําหรับโรงงานของคุณอาจเป็นงานที่น่ากลัว ในบทความนี้ เราจะแนะนําคุณตลอดขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

1. วิจัยผู้ให้บริการโซลูชันที่มีศักยภาพ

ด้วย โซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติ ที่หลากหลายในตลาดการวิจัยจึงเป็นสิ่งสําคัญในการค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของโรงงานของคุณ คุณต้องพิจารณาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ ตลอดจนการสนับสนุนหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่พวกเขาเสนอ 

ต่อไปนี้คือปัจจัยสําคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติ:

 • ความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์มีคุณสมบัติและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหาย หุ่นยนต์ที่ตรงตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัยมีโอกาสน้อยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและความท้าทายทางกฎหมาย
 • ความเก่งกาจ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หุ่นยนต์ทําความสะอาด ของผู้จําหน่ายสามารถจัดการพื้นประเภทต่างๆ เช่น ไม้เนื้อแข็ง กระเบื้อง ไวนิล หรือพื้นผิวพรม หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับวิธีการทําความสะอาดและเครื่องมือให้เหมาะสม 
 • ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาโซลูชันที่ช่วยให้สามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายเฉพาะของโรงงานของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงโหมดการทําความสะอาดที่ปรับได้ตัวเลือกการตั้งเวลาหรือความสามารถในการกําหนดโซนการทําความสะอาด
 • ความคุ้มค่า: ประเมินความคุ้มค่าโดยรวมของโซลูชัน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การลงทุนล่วงหน้า การบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง วัสดุสิ้นเปลือง และการเพิ่มผลผลิตที่อาจเกิดขึ้น เปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ เพื่อค้นหาความคุ้มค่าสูงสุดสําหรับการลงทุนของคุณ
 • ความสามารถในการปรับขนาด: สิ่งอํานวยความสะดวกอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายเมื่อเวลาผ่านไป โซลูชันที่กําหนดเองสามารถออกแบบโดยคํานึงถึงความสามารถในการปรับขนาดทําให้ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยไม่ต้องยกเครื่องระบบทําความสะอาดใหม่ทั้งหมด 
 • การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ: ถามเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศสําหรับพนักงานของคุณ ผู้ขายที่ดีควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ชื่อเสียงและบทวิจารณ์: ศึกษาชื่อเสียงและบทวิจารณ์ของผู้ใช้เกี่ยวกับโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติและซัพพลายเออร์ คําติชมจากผู้ใช้รายอื่นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้าของผลิตภัณฑ์

2. ประเมินความต้องการในการทําความสะอาดพื้นของโรงงานของคุณ

ก่อนที่จะมองหาน้ํายาทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติจําเป็นต้องประเมินความต้องการในการทําความสะอาดสถานที่ของคุณ เริ่มต้นด้วยการประเมินขนาดของพื้นที่ที่จะทําความสะอาด พิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นขนาดและรูปแบบของพื้นที่ประเภทของพื้นผิว  พื้น (กระเบื้องพรมไม้เนื้อแข็ง) ระดับการสัญจรทางเท้าและการมีสิ่งกีดขวาง ระบุความท้าทายในการทําความสะอาดที่เฉพาะเจาะจง เช่น พื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น มุมที่เข้าถึงยาก หรือความต้องการเทคนิคการทําความสะอาดเฉพาะทาง

ผู้ให้บริการโซลูชันส่วนใหญ่เสนอให้ทําการสํารวจไซต์ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ในระหว่างการสํารวจช่างเทคนิคภาคสนามที่มีความรู้จะประเมินปัจจัยสําคัญเช่นองค์ประกอบของวัสดุพื้นและขนาดของพื้นที่ที่จะทําความสะอาด ช่างเทคนิคสามารถแยกแยะได้ว่ารุ่นใดสอดคล้องกับความต้องการและข้อกําหนดเฉพาะของโรงงานของคุณมากที่สุด วิธีการส่วนบุคคลนี้ช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้รับคําแนะนําที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณ

ผู้ให้บริการโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติที่เชี่ยวชาญจะนําเสนอรุ่นที่หลากหลายเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมถึงร้านค้าปลีก ตัวอย่างเช่น Gausium – แบรนด์ที่โดดเด่นซึ่งมีหุ่นยนต์ทําความสะอาดให้เลือก 4 รุ่นสําหรับความต้องการในการบํารุงรักษาพื้นในร่มที่หลากหลาย ผู้ซื้อที่คาดหวังสามารถเริ่มต้นการพิจารณาซื้อโดยคํานึงถึงปัจจัยสําคัญ เช่น ประเภทพื้นที่เกี่ยวข้อง ระดับผลผลิต ความกว้างเทิร์นอะราวด์ และอื่นๆ 

 

แบบ แฟนตัส เครื่องดูดฝุ่น 40 เครื่องขัดพื้น 50 เครื่องขัดพื้น 75
ประเภทพื้นที่ใช้งานได้ พื้นแข็ง, พรมขนสั้น  พรม, พื้นแข็ง  พื้นแข็งกันน้ํา  พื้นแข็งกันน้ํา 
โหมดการทําความสะอาด ขัด / ดูดฝุ่น

กวาด / ถูพื้น

ดูดฝุ่น / กวาด

ถูพื้น

ขัด / กวาด

ถูพื้น

ขัด / กวาด

ถูพื้น / ล้างไขมัน

แม็กซ์ ประสิทธิภาพการทําความสะอาด 700 ตร.ม.

(7,535 ฟุต²/ชม.) 

1,200 ตร.ม./ชม

(12,916 ฟุต²/ชม.)

1,490 ตร.ม./ชม

(16,038 ฟุต²/ชม.) 

3,000 ตร.ม./ชม

(32,300 ฟุต²/ชม.) 

นาที. Turn-around Width (โหมดอัตโนมัติ)  620 มม. 

(24.4 นิ้ว) 

1,100 มม. 

(43 นิ้ว) 

1,200 มม. 

(47 นิ้ว) 

2,000 มม. 

(78.7 นิ้ว) 

ประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกที่แนะนํา อาคารสํานักงาน, ร้านค้าปลีก, โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน, ฯลฯ โรงแรม, คาสิโน, มัสยิด, พิพิธภัณฑ์, อาคารสํานักงาน, โรงพยาบาล, โรงเรียน, โรงงาน ฯลฯ ศูนย์การค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์กลางการขนส่ง, อาคารสํานักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน, สนามกีฬา ฯลฯ  ศูนย์การค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์กลางการขนส่ง, โรงจอดรถใต้ดิน, โรงงาน, คลังสินค้า ฯลฯ

ตาราง: Gausium Autonomous Floor Cleaning Solutions (1)

3. จัดให้มีการสาธิตสําหรับการประเมินเชิงลึก

เมื่อคุณระบุโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติที่เป็นไปได้แล้ว ก็ถึงเวลาจัดเตรียมการสาธิตกับผู้ให้บริการโซลูชันของคุณ การสาธิตช่วยให้คุณเห็นการทํางานของหุ่นยนต์และประเมินประสิทธิภาพที่แท้จริง ประสบการณ์ตรงนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าสามารถทําความสะอาดสภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณได้ดีเพียงใดและเป็นไปตามมาตรฐานการทําความสะอาดของคุณหรือไม่ ต่อไปนี้คือประเด็นสําคัญที่ควรมองหาระหว่างการสาธิต:

 • การนําทางและการทําแผนที่: สังเกตว่าหุ่นยนต์นําทางสภาพแวดล้อมอย่างไร หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทําแผนที่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทําความสะอาดทั้งหมด
 • การตรวจจับและจัดการสิ่งกีดขวาง: ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์ตรวจจับและตอบสนองต่อสิ่งกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผู้คน หรือวัตถุที่ไม่คาดคิดอย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถนําทางไปรอบ ๆ สิ่งกีดขวางเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการหยุดชะงัก
 • ประสิทธิภาพการทําความสะอาด: ประเมินประสิทธิภาพการทําความสะอาดของหุ่นยนต์ มองหาความสม่ําเสมอในรูปแบบการทําความสะอาดและความครอบคลุม ควรขจัดสิ่งสกปรก เศษขยะ และคราบสกปรกออกจากพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการปรับให้เข้ากับประเภทพื้น: ทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์บนพื้นประเภทต่างๆ ที่พบได้ทั่วไปในโรงงานของคุณ เช่น กระเบื้อง พรม ไม้เนื้อแข็ง และคอนกรีต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถปรับการตั้งค่าการทําความสะอาดได้ตามนั้น
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่และการชาร์จ: ประเมินอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์และวิธีจัดการการชาร์จใหม่ ควรสามารถครอบคลุมพื้นที่ทําความสะอาดที่กําหนดด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียวหรือกลับไปที่สถานีชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย 
 • ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย: ประเมินความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เฟซการควบคุมและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดการสถานที่ควรใช้งานง่ายในการดําเนินการและตั้งโปรแกรม
 • ข้อมูลและการรายงาน: ประเมินความสามารถของหุ่นยนต์ในการรวบรวมและให้ข้อมูลและรายงานการทําความสะอาด ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณติดตามประสิทธิภาพการทําความสะอาดระบุพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจมากขึ้นและปรับตารางการทําความสะอาดให้เหมาะสม
 • ความทนทานและคุณภาพงานสร้าง: ตรวจสอบคุณภาพการสร้างและวัสดุของหุ่นยนต์ ควรมีความทนทานเพียงพอที่จะทนต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมการทําความสะอาดเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

โดยสรุป การค้นหาโซลูชันการทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติที่เหมาะสมสําหรับโรงงานของคุณเกี่ยวข้องกับการวิจัย การประเมิน และการวางแผนอย่างรอบคอบ เมื่อทําตามขั้นตอนเหล่านี้และดําเนินการตรวจสอบสถานะ คุณจะสามารถเลือกโซลูชันที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยเพิ่มความสะอาด ประสิทธิภาพ และความเป็นเลิศในการดําเนินงานโดยรวมของโรงงานของคุณ

 

โน้ต:

(1) ข้อมูลในตารางนี้เชื่อว่าถูกต้อง ณ วันที่เผยแพร่บทความ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

 1. โซลูชันหุ่นยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะเปลี่ยนบริการทําความสะอาดด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างไร

 2. "Robolution" ในการดูแลสุขภาพ: เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์ยกระดับการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยของโรงพยาบาลและปรับปรุงภาพลักษณ์ของสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างไร

 3. 7 เทรนด์โซลูชันหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการบริการที่คุณอาจพลาดไป!
 4.