< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-en AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-pt AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-es AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-fr AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ko AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ja AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-tw AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-it AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-de AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-nl AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

จุดแข็งด้านเทคโนโลยีของ GAUSIUM

Gausium เป็นบริษัทที่เน้นเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางซึ่งลงทุน 80% ของรายได้ในการพัฒนาและนวัตกรรมโซลูชันหุ่นยนต์บริการอัตโนมัติ ได้รับการสนับสนุนจากจุดแข็งรอบด้านของ Gausium ในเทคโนโลยีหุ่นยนต์หุ่นยนต์ Gausium แบ่งปันคุณลักษณะของการนําทางชั้นนําของอุตสาหกรรมการจัดการและบํารุงรักษาบนคลาวด์แอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและการทํางานแบบไร้คนขับอย่างเต็มที่

1. อัลกอริธึมการนําทางชั้นนําของอุตสาหกรรม

การทําแผนที่และ การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

การวางแผนเส้นทาง

การควบคุมการเคลื่อนไหว

การทําแผนที่ไม่ จํากัด และการแปลแบบไดนามิก

เมื่อใช้งานครั้งแรก หุ่นยนต์ Gausium จะเริ่มสํารวจภูมิทัศน์และสร้างแผนที่ความหมายของไซต์ ไม่จําเป็นต้องใช้แท็กตําแหน่งการเชื่อมต่อแล็ปท็อปหรือวิศวกรมืออาชีพในการทําแผนที่ไซต์

หุ่นยนต์ Gausium ได้รับการสนับสนุนโดย LiDAR และกล้องที่มีความแม่นยําสูงนําเสนอความสามารถระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมในการทําแผนที่และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในแง่ของความแม่นยําความทนทานและประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกหุ่นยนต์ Gausium จะค้นหาตัวเองและอัปเดตแผนที่แบบเรียลไทม์

การแปลที่แม่นยํา (±2 ซม.) โดยใช้ LiDAR

การแปลที่แม่นยํา (±2 ซม.) โดยใช้ LiDAR

การทําแผนที่ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ : 30 นาทีในการทําแผนที่พื้นที่ 2,000 ตร.ม.

การทําแผนที่ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ : 30 นาทีในการทําแผนที่พื้นที่ 2,000 ตร.ม.

พื้นที่การทําแผนที่ไม่จํากัดสูงสุด 1,000,000 ตร.ม.

พื้นที่การทําแผนที่ไม่จํากัดสูงสุด 1,000,000 ตร.ม.

การอัปเดตแผนที่แบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก

การอัปเดตแผนที่แบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก

การรับรู้ 3 มิติด้วย AI

หุ่นยนต์บริการ Gausium สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยอัลกอริธึมการรับรู้ตามการเรียนรู้เชิงลึก พวกเขาเรียนรู้ภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและทําการตัดสินใจพฤติกรรมขั้นสูง

พวกเขาสามารถระบุสิ่งกีดขวางและขยะประเภทต่างๆ ได้อย่างแม่นยํา 99% และทําการตัดสินใจพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องรับมือกับสิ่งกีดขวางต่ําพวกเขาจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ สายไฟ แต่ขับด้วยความเร็วกระแทก

ภายใต้โหมด Auto Spot Cleaning หุ่นยนต์จะทําความสะอาดสิ่งที่สามารถทําความสะอาดได้ และส่งข้อความไปยังผู้ปฏิบัติงานผ่านแอพเมื่อพบของเสียที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะทําความสะอาดได้

การวางแผนเส้นทางที่ยืดหยุ่น

การวางแผนเส้นทางสําหรับหุ่นยนต์ทําความสะอาดเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด เนื่องจากเส้นทางควรครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเต็มที่ในขณะที่ปรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและอุปสรรคแบบไดนามิก Gausium นําเสนออัลกอริธึมการวางแผนชั้นนําของอุตสาหกรรมด้วย 5 โหมด: สอนและติดตาม, ร่าง, ปกอัตโนมัติ, ปกอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ และทําความสะอาดเฉพาะจุดอัตโนมัติ สิ่งนี้ทําให้ผู้ใช้มีอิสระในการปรับแต่งแผนการทําความสะอาด นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งสภาพแวดล้อมออกเป็นภูมิภาคเล็กๆ และเลือกโหมดการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละภูมิภาคตามสถานการณ์

สอนและปฏิบัติตาม

สอนและปฏิบัติตาม

บันทึกและทําซ้ํา: ผู้ปฏิบัติงานตั้งโปรแกรมเส้นทางโดยการขับหุ่นยนต์ด้วยตนเอง และหุ่นยนต์จะบันทึกเส้นทางที่สร้างขึ้นแบบเรียลไทม์ หุ่นยนต์จะจําลองเส้นทางที่บันทึกไว้ในงานทําความสะอาดที่ตามมาในขณะที่หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางใหม่โดยอัตโนมัติ

AutoCover แบบเรียลไทม์

AutoCover แบบเรียลไทม์

การเติมเกลียวย้อนรอย: เช่นเดียวกับ Auto Cover แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่จําเป็นต้องขับหุ่นยนต์เพื่อปรับใช้ พวกเขาวาดกล่องบนแผนที่เพื่อระบุพื้นที่ทําความสะอาด และหุ่นยนต์จะทําความสะอาดพื้นที่ที่ผ่านได้ทั้งหมดภายในภูมิภาคโดยอัตโนมัติในแต่ละการดําเนินการ

ทําความสะอาดเฉพาะจุดอัตโนมัติ

ทําความสะอาดเฉพาะจุดอัตโนมัติ

จุดต่อจุดอัตโนมัติ: หุ่นยนต์จะสแกนความสะอาดของพื้นใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องและทําความสะอาดเฉพาะจุดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ตรวจพบของเสียหรือคราบสกปรก การทําความสะอาดเฉพาะเมื่อจําเป็นจะทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นถึง 4 เท่า และลดการใช้น้ําและพลังงานลงอย่างมาก

ปกอัตโนมัติ

ปกอัตโนมัติ

โหมดเติม: ผู้ปฏิบัติงานจะขับหุ่นยนต์ไปรอบ ๆ ขอบพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อทําความสะอาด จากนั้นหุ่นยนต์จะสร้างเส้นทางซิกแซกโดยอัตโนมัติเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่นี้อย่างเต็มที่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพร่าง

ภาพร่าง

จุดต่อจุด: ผู้ปฏิบัติงานวาดเส้นทางโดยกําหนดจุดอ้างอิงจํานวนมากบนแผนที่ และหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางนั้น

การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น

ด้วยเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยําสูงอัลกอริธึมที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีและการออกแบบเชิงกลที่ซับซ้อนหุ่นยนต์ Gausium ทุกตัวมีการเริ่มต้นและหยุดที่ราบรื่นการเลี้ยวที่ยืดหยุ่นความสามารถในการผ่านที่แข็งแกร่งและความสามารถในการจัดเกรด

2. แพลตฟอร์มคลาวด์อัจฉริยะ

ข้อมูล [ข่าวกรอง]

ข้อมูลอัจฉริยะ

ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มคลาวด์โซลูชันอัตโนมัติของ Gausium จะทําให้การดําเนินการบริการของคุณเป็นแบบดิจิทัลและเพิ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณโดยให้การเข้าถึงข้อมูลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของการดําเนินการบริการทั้งหมดของคุณช่วยรับประกันว่ามาตรฐานการดําเนินงานของคุณถูกบังคับใช้ ข้อมูลเชิงลึกยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตารางการดําเนินงานและการบํารุงรักษาของคุณ และเปิดใช้งานการตัดสินใจด้านการจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

OTA [อัพเดท]

อัปเดต OTA

หุ่นยนต์ Gausium เชื่อมต่อกับ Gausium Cloud Platform เพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ over-the-air การเปิดตัวคุณลักษณะใหม่การเพิ่มประสิทธิภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องจะถูกผลักดันแบบ over-the-air เพื่อดาวน์โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่าการซื้อหุ่นยนต์ Gausium เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสําหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

รีโมท [การบํารุงรักษา]

การบํารุงรักษาระยะไกล

Gausium Remote Maintenance Center ให้การวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาบนคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสําหรับเครื่องของคุณช่วยให้สามารถบํารุงรักษาและจัดการได้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

เปิด [API]

เปิด API

API แบบเปิดของ Gausium Cloud ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ IoT อื่นๆ ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง และช่วยให้หุ่นยนต์ Gausium สามารถรวมเข้ากับระบบนิเวศ IoT ของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอัจฉริยะ

3. แอพมือถือที่ใช้งานง่าย

แอพ Gausium ช่วยให้คุณควบคุมหุ่นยนต์ Gausium ได้จากทุกที่ทุกเวลา มีตัวเลือกมากมายให้คุณสํารวจ เช่น การแก้ไขแผนที่ การควบคุมระยะไกล การจัดตารางงาน การรายงานข้อมูล ฯลฯ

มือถือ
การแก้ไขแผนที่

การแก้ไขแผนที่

แก้ไขแผนที่ชั้นของคุณโดยการตั้งค่ากําแพงเสมือนจริงหรือโซนห้ามเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทําความสะอาดพื้นที่หวงห้าม

การควบคุมผ่านรีโมต

การควบคุมผ่านรีโมต

เปิดใช้งานหยุดชั่วคราวและยุติการดําเนินการงานจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือพีซี

แสดงสถานะทำงานแบบเรียลไทม์

แสดงสถานะทำงานแบบเรียลไทม์

รับการมองเห็นความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่และรับทราบสถานะวัสดุสิ้นเปลืองและความสมบูรณ์ของเครื่องจักร

การกําหนดการทำงานล่วงหน้า

การกําหนดการทำงานล่วงหน้า

ตั้งค่างานผ่านแอพเพื่อให้หุ่นยนต์เริ่มทําความสะอาดโดยอัตโนมัติตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดไว้

การรายงานข้อมูล

การรายงานข้อมูล

รับรายงานโดยละเอียดของตัวชี้วัดการดําเนินงานและแผนภูมิสถิติในอดีตผ่านแอพ

4. การทํางานแบบไร้คนขับเต็มรูปแบบ

สถานีเชื่อมต่อ

หุ่นยนต์ Gausium จับคู่กับแท่นวางเสริมเพื่อเพิ่มความทนทานและลดการแทรกแซงด้วยตนเอง มีแท่นชาร์จสําหรับรุ่น Vacuum 40 series, Sweeper 111 และ X series สําหรับการชาร์จพลังงานอัตโนมัติ Phantas, Scrubber 75 และ 50 series จับคู่กับเวิร์กสเตชันเสริมสําหรับการชาร์จอัตโนมัติ

การติดตั้งแท่นวางในสถานที่ทําให้จําเป็นต้องส่งคนไปรับบริการและบํารุงรักษาในขณะที่หุ่นยนต์กําลังทํางาน ความเป็นอิสระจากการมีส่วนร่วมด้วยตนเองทําให้หุ่นยนต์สามารถทํางานได้ทุกเวลาแม้นอกเวลาทํางาน ช่วยให้เจ้าของสถานที่สามารถปรับใช้หุ่นยนต์ของตนได้ดีในตอนกลางคืนเมื่อมีเท้าต่ําหรือไม่มีเลยเพื่อผลลัพธ์การทําความสะอาดที่ดีที่สุด

แท่นวาง [สถานี]

การรวม IoT

Gausium นําหน้าอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AIoT

หุ่นยนต์ Gausium สามารถรับรู้การผสานรวมกับอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อโดยใช้เซ็นเซอร์ที่เปิดใช้งาน IoT และคลาวด์คอมพิวติ้ง

สิ่งนี้ช่วยลดการแทรกแซงของมนุษย์ได้อย่างมากและขยายขอบเขตของ "ความเป็นอิสระ" สําหรับหุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่

IoT [บูรณาการ]

การเรียกลิฟต์

ปัจจุบัน Phantas, Vacuum 40 และ Scrubber 50 series สามารถรวมเข้ากับระบบลิฟต์อัจฉริยะผ่าน API และตระหนักถึงฟังก์ชันของการใช้ลิฟต์อัตโนมัติ

สิ่งนี้ช่วยลดความจําเป็นในการมีพนักงานสแตนด์บายเพื่อบังคับหุ่นยนต์หนักจากพื้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง และยกระดับการทําความสะอาดไปอีกขั้นด้วยการทําความสะอาดพื้นอย่างราบรื่นสําหรับทั้งอาคารโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์