< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-en AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-pt AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-es AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-fr AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ko AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ja AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-tw AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-it AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-de AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-nl AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ตำแหน่งงาน

ค้นพบบทบาทที่สมบูรณ์แบบของคุณที่ Gausium

พวกเราคือใคร

Gausium
is a global leader in robotic cleaning.

We design, develop and manufacture autonomous floor cleaning robots through AI-based navigation and automation technologies. At Gausium, we believe the future of the service sectors will hinge on smart robotic solutions, and that service robots will become reliable partners for people to work and live with.

We offer a comprehensive cleaning robot portfolio to serve extensive applications in a wide range of facilities. Our products help people in the cleaning services sectors to work smarter and easier, and act as a trusty co-worker by maintaining the highest standard of hygiene.

วิธีการทํางานของเรา

ลูกค้าคือสิ่งสําคัญที่สุดของเรา

ลูกค้าคือสิ่งสําคัญที่สุดของเรา

เราอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าของเราและทําให้แน่ใจว่าลูกค้าเป็นเสียงที่ดังที่สุดในห้อง ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา หรือให้ผู้ใช้พูดคุยกับเราว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ หรือเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้ให้เป็นนวัตกรรม — เรารับฟัง เราเรียนรู้ เราให้บริการ

ความยืดหยุ่นคือแม่เหล็กดึงดูดความสามารถของเรา

ความยืดหยุ่นคือแม่เหล็กดึงดูดความสามารถของเรา

เราถูกผลักดันให้ดึงดูดและรักษาพนักงานที่หลากหลายซึ่งมีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมแห่งความยืดหยุ่นและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน เราเสนอโอกาสในการทํางานระยะไกลและให้ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น พนักงานในต่างประเทศของเรามีวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นประเทศต้นทาง

เอกราชเป็นบรรทัดฐานของเรา

เอกราชเป็นบรรทัดฐานของเรา

บุคลากรของเราทํางานในทีมอิสระที่มีลําดับชั้นแบบแบน เราให้อํานาจแก่ทีมของเราในการกําหนดสิ่งที่ควรจัดลําดับความสําคัญและส่งมอบ และตัดระบบราชการที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายถึงการทํางานอย่างโดดเดี่ยวหรือขาดการสนับสนุน ทีมงานของเราอยู่บนพื้นฐานของการสื่อสารโดยตรงความไว้วางใจซึ่งกันและกันและการทํางานร่วมกัน มีคนคอยพูดคุยและแก้ปัญหาอยู่เสมอ

นวัตกรรมอยู่ในดีเอ็นเอของเรา

นวัตกรรมอยู่ในดีเอ็นเอของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ครอบคลุมของนวัตกรรมด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและอิสระในวิชาชีพ เรารักษาและเพิ่มขีดความสามารถของเราในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการฝึกพฤติกรรมความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและนําคนที่ชาญฉลาดที่สุดที่มีมุมมองที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก

ที่ตั้งทั่วโลกของเรา

ชุมชนทั่วโลกของเราครอบคลุมเมือง ทวีป และเขตเวลา จากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นไปฮ่องกงสิงคโปร์ไปออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ไปเนเธอร์แลนด์มีโลกแห่งโอกาสที่ Gausium ให้คุณสํารวจ

นวัตกรรมอยู่ในดีเอ็นเอของเรา
นวัตกรรมอยู่ในดีเอ็นเอของเรา

สิ่งที่ พนักงานของเราพูด

อัลเลนจาง

อัลเลนจาง

ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ที่ Gausium เราเป็นนักคิดและผู้ลงมือทํา เราให้เกียรติความเป็นมืออาชีพและยืนหยัดเพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงของ บริษัท สําหรับการเป็นผู้ให้บริการหุ่นยนต์และโซลูชันดิจิทัลที่มุ่งเน้นลูกค้า

ปีเตอร์ คเวสโตร

ปีเตอร์ คเวสโตร

ผู้อํานวยการ BD (อยู่ในเนเธอร์แลนด์)

การทํางานให้กับ Gausium กําลังทํางานให้กับบริษัทเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขับเคลื่อนมากที่สุด ซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทําความสะอาดและการบริการของผู้คนในปัจจุบัน มันน่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมนี้ ซึ่งทํางานร่วมกันเหมือนครอบครัวใหญ่ พลังแห่งนวัตกรรมและความเต็มใจที่จะประสบความสําเร็จอยู่ใน DNA ของทุกคน

วิลสัน ดอง

วิลสัน ดอง

ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

ฉันทํางานที่ Gausium เพราะฉันหลงใหลในเทคโนโลยีและนวัตกรรม การทํางานที่นี่ทําให้ฉันมีโอกาสมีส่วนร่วมในความสนใจเหล่านี้ทุกวัน ข้อดีอย่างหนึ่งของการทํางานที่นี่คือฉันถูกรายล้อมไปด้วยกลุ่มคนที่มีความคิดเฉียบแหลม — ทุกคนมีความสามารถและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี! ฉันชอบวิธีที่เราทํางานร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทาย

ฌอน เฉิน

ฌอน เฉิน

ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ออกแบบ

การทํางานที่ Gausium นั้นยุ่งแต่เติมเต็ม — มันทําให้ฉันรู้สึกถึงความสําเร็จที่ไม่เหมือนใคร ที่นี่ฉันสามารถสร้างทีมที่มีความสามารถและมีประสิทธิผล ในเวลาเพียงสิบเดือนเราได้เปลี่ยนจากการวางแผนกลยุทธ์การออกแบบไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักสามรายการจนได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติมากมาย! เข้าร่วม Gausium เพื่อปลดล็อกการเดินทางที่ไม่เหมือนใครของการเติบโตอย่างมืออาชีพ!

ค้นหาบทบาทของคุณที่ชุมชนของเรา

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนในการเดินทางของชีวิต หากคุณพร้อมสําหรับการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพพร้อมกับนวัตกรรมที่ก่อกวนยินดีต้อนรับสู่เข้าร่วมกับเรา!