< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-en AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-pt AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-es AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-fr AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ko AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ja AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-tw AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-it AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-de AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-nl AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

  • น้ํายาทําความสะอาด

"Robolution" ในการดูแลสุขภาพ: เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์ยกระดับการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยของโรงพยาบาลและปรับปรุงภาพลักษณ์ของสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างไร

กุมภาพันธ์ 03, 2023

การใช้งานหุ่นยนต์แบบไม่ผ่าตัดได้เข้าสู่สถานพยาบาลเนื่องจากการระบาดใหญ่ พวกเขาช่วยให้โรงพยาบาลเสริมสร้างกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและลดการสัมผัสของมนุษย์โดยการทํางานต่างๆ เช่น ฆ่าเชื้อห้องและทางเดิน และจัดส่งเวชภัณฑ์ สิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่งใน การรักษาสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ คือการรักษาสถานที่ให้สะอาดและปราศจากแบคทีเรียไวรัสและจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่อาจทําให้เกิดโรคได้ นี่คือที่มาของหุ่นยนต์ขัดพื้น

เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์ เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการทําความสะอาดและบํารุงรักษาพื้นในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแล้วจะใช้น้ํา ผงซักฟอก และแปรงหรือแผ่นอิเล็กโทรดร่วมกันเพื่อขัดและทําความสะอาดพื้นผิว สามารถตั้งโปรแกรมให้ทําความสะอาดพื้นที่เฉพาะตามเวลาที่กําหนด และยังสามารถควบคุมได้จากระยะไกลอีกด้วย เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์ขั้นสูง บางรุ่นสามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการอาคารเพื่อปรับตารางการทําความสะอาดให้เหมาะสม หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถมีบทบาทสําคัญในการรักษาโรงพยาบาลให้สะอาดและปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่และผู้มาเยี่ยม

เราจะพูดถึงประโยชน์หลายประการสําหรับโรงพยาบาลในการนําเครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการทําความสะอาดและสุขาภิบาล

 

1. ปรับปรุงความแม่นยําและประสิทธิภาพในการทําความสะอาด

เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์ขั้นสูงและระบบนําทางอัตโนมัติที่ช่วยให้ทําความสะอาดพื้นโรงพยาบาลทุกตารางนิ้วได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพ หุ่นยนต์เหล่านี้ใช้อัลกอริธึมที่ล้ําสมัยเพื่อทําแผนที่สถานที่และสร้างเส้นทางการทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยกระบวนการทําความสะอาดอัตโนมัติ หุ่นยนต์ขัดพื้น สามารถมั่นใจได้ว่าการทําความสะอาดจะดําเนินการอย่างสม่ําเสมอและแม่นยําลดความเสี่ยงของความผิดพลาดของมนุษย์และปรับปรุงผลการทําความสะอาดโดยรวม

วิดีโอ: Gausium Scrubber 50 ทํา Auto Spot Cleaning

 

การตรวจจับ สิ่งปลอมปน&การทําความสะอาดเฉพาะจุด: เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์ขั้นสูงยังมีความสามารถในการตรวจจับและทําความสะอาดการรั่วไหล สิ่งสกปรก และเศษขยะแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและคราบสกปรกบนพื้นซึ่งอาจนําไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อและการเจ็บป่วย

โปรแกรมการทําความสะอาดที่ปรับแต่งได้: เครื่อง ขัดพื้นแบบหุ่นยนต์ สามารถตั้งโปรแกรมให้ทําความสะอาดพื้นที่เฉพาะตามเวลาที่กําหนด และแผนการทําความสะอาดสามารถปรับแต่งได้ด้วยโหมดการวางแผนเส้นทางที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการทําความสะอาดเฉพาะ

m onitoring แบบเรียลไทม์: เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์พร้อมระบบตรวจสอบช่วยให้มองเห็นกระบวนการทําความสะอาดและสถานะวัสดุสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์ผ่านแอพมือถือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทําความสะอาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทําความสะอาดโดยรวม

การจัดตารางงาน: หุ่นยนต์ขัดพื้นสามารถตั้งโปรแกรมให้ทํางานตามเวลาที่กําหนด ซึ่งหมายความว่าตารางการทําความสะอาดสามารถปรับแต่งให้ เหมาะกับความต้องการของโรงพยาบาลได้

การทําความสะอาดttachments หลายครั้ง: นอกเหนือจากการขัดแล้วเครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์ยังใช้งานได้หลากหลาย สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ สําหรับการกวาด ดูดฝุ่น และถูฝุ่น สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการพื้นผิวประเภทต่างๆและงานทําความสะอาดเพื่อให้เครื่องหนึ่งเครื่องสามารถจัดการกับพื้นผิวที่แตกต่างกันของโรงงานทั้งหมดได้

2.การต่อสู้ ไวรัสและแบคทีเรีย

โรงพยาบาลเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแบคทีเรีย การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อและการเจ็บป่วย หุ่นยนต์ขัดพื้นสามารถมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้โดยให้ กระบวนการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปที่ 1  Gausium Scrubber 50 ดําเนินการฆ่าเชื้อด้วยละออง

 

หุ่นยนต์ขัดพื้นสามารถติดตั้งเครื่องฉีดน้ําฆ่าเชื้อหรือแสง UV-C ซึ่งช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตราย หุ่นยนต์ที่มีเครื่องฉีดน้ําฆ่าเชื้อจะพ่น ละอองละเอียดของน้ํายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ําเสมอในอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวได้รับการเคลือบอย่างทั่วถึง ด้วยหุ่นยนต์ที่เข้ามาทําความสะอาดพื้นและพ่นหมอกควันพนักงานที่เป็นมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากเวลาที่แลกมาเพื่อทําความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อยขึ้นเช่นมือจับประตูและราวจับ สิ่งนี้สร้างกระบวนการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงซึ่งจะนําไปสู่การติดเชื้อและการเจ็บป่วยน้อยลงในหมู่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในที่สุด

นอกจากนี้ หุ่นยนต์ขัดพื้น จํานวนมากยังมีชุดทําความสะอาดที่ถอดออกได้ ซึ่งสามารถถอด ทําความสะอาด และเปลี่ยนได้ง่าย คุณสมบัตินี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหุ่นยนต์ใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดที่สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ แปรงหรือไม้ถูพื้นสกปรกไม่ทําความสะอาดมันปนเปื้อนพื้นผิวด้วยเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ติดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดทําความสะอาดสะอาดช่วยให้พื้นสะอาด

3. ประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย

การทําความสะอาดสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อาจเป็นงานที่ใช้แรงงานมากใช้เวลานานและใช้ทรัพยากรมาก ด้วยกระบวนการทําความสะอาดพื้นโดยอัตโนมัติเครื่องขัดพื้นด้วยหุ่นยนต์สามารถลดระยะเวลาและทรัพยากรที่จําเป็นในการทําความสะอาดโรงพยาบาลได้อย่างมากซึ่งนําไปสู่การประหยัดต้นทุนสําหรับโรงงานในที่สุด

ด้วย หุ่นยนต์ขัดพื้น ในฐานะเพื่อนร่วมงานการทําความสะอาดสามารถทําได้เร็วกว่าการทําด้วยมือเพียงอย่างเดียวทําให้พนักงานมีเวลาจดจ่อกับงานสําคัญอื่น ๆ หุ่นยนต์ยังสามารถทํางานได้ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าการทําความสะอาดสามารถทําได้ในชั่วข้ามคืนหรือนอกเวลาทําการเมื่อมีเสียงฝีเท้าน้อยหรือไม่มีเลยในอาคาร นอกจากนี้ยังช่วยลดการหยุดชะงักของการดําเนินงานของโรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

การประหยัดเวลาคือการประหยัดเงิน เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าเครื่องขัดพื้นแบบแมนนวลมาก แต่ก็สามารถลดต้นทุนการทําความสะอาดเมื่อเวลาผ่านไปด้วยประสิทธิภาพสูงการบํารุงรักษาต่ําและอายุการใช้งานที่ยาวนาน พวกเขาสามารถลดความต้องการแรงงานมนุษย์และลดต้นทุนพนักงาน สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับ โรงพยาบาลที่มีงบประมาณจํากัด ในช่วงเวลาที่ค่าแรงพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก

นอกจากนี้ หุ่นยนต์ขัดพื้นยังช่วยประหยัดปริมาณน้ํา สารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นในการบํารุงรักษาโรงงาน เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์จํานวนมากได้รับการออกแบบให้ใช้น้ําน้อยกว่าเครื่องขัดพื้นแบบใช้มือ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะใช้ระบบฉีดพ่นที่แม่นยําซึ่งใช้น้ําเฉพาะเมื่อจําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ํา เครื่องขัดพื้นแบบหุ่นยนต์ขั้นสูง บางรุ่นมาพร้อมกับระบบรีไซเคิลน้ําที่ทําความสะอาดและนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ในระหว่างกระบวนการทําความสะอาด ซึ่งช่วยลดความจําเป็นในการจ่ายน้ําเพิ่มเติม

รูปที่ 2 ระบบกรองน้ําในตัวของ Gausium Scrubber 50

4.ยกระดับภาพลักษณ์โรงพยาบาล

สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลที่สะอาดและได้รับการดูแลอย่างดีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยี่ยมคาดหวังสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขอนามัยเมื่อเข้าโรงพยาบาล และเครื่องขัดพื้นด้วยหุ่นยนต์สามารถช่วยให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความคาดหวังนี้

การปรากฏตัวของ หุ่นยนต์ทําความสะอาด ที่ทํางานตลอดเวลาจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ป่วยว่าโรงพยาบาลให้ความสําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงพยาบาลยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นเลิศโดยรวม ผู้ป่วยและครอบครัวมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและแนะนําโรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งนําไปสู่ชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นความพึงพอใจและความภักดีของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การมีสภาพแวดล้อมที่ได้รับการดูแลอย่างดีและสะอาดยังส่งผลดีต่อขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานอีกด้วย พนักงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกพึงพอใจและมีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อทํางานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถช่วยลดการลาออกของพนักงานและการขาดงาน

 

เกี่ยวกับ Gausium

Gausium ก่อตั้งโดย Edward Cheng ในปี 2013 จากความหลงใหลในการขับขี่อัตโนมัติ เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นของ SLAM (การแปลและการทําแผนที่พร้อมกัน) และซอฟต์แวร์หุ่นยนต์แบบบูรณาการ วันนี้ Gausium ได้กลายเป็นบริษัทชั้นนําด้าน หุ่นยนต์ทําความสะอาดและบริการอัตโนมัติ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีการใช้งานที่ประสบความสําเร็จมากกว่า 4,000 ครั้งใน 50 ประเทศและภูมิภาค ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของ Gausium ได้แก่ หุ่นยนต์ทําความสะอาดพื้นเชิงพาณิชย์หุ่นยนต์จัดส่งในร่มและอุปกรณ์เสริมเช่นแท่นวางแพลตฟอร์มคลาวด์และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน