< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-en AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-pt AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-es AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-fr AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ko AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ja AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-tw AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-it AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-de AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-nl AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

จัดส่ง X1

จัดส่ง X1

เมื่อเทคโนโลยีมาบรรจบกับความสามารถในการจ่าย

X1 ที่ซึ่งเทคโนโลยีมาบรรจบกับความสามารถในการจ่าย

Delivery X1 เป็นหุ่นยนต์จัดส่งอัตโนมัติ นําเสนอโซลูชันการจัดส่งอัจฉริยะที่คุ้มค่าสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายอันดับต้น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์แรกของสายการจัดส่ง X1 ดําเนินการจัดส่งอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าต่างๆโดยอัตโนมัติแบบจุดต่อจุดขั้นพื้นฐาน หุ่นยนต์จัดส่งอัตโนมัติมีความสามารถในการแปลและการรับรู้สิ่งแวดล้อมขั้นสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีการนําทางชั้นนําของอุตสาหกรรมของ Gausium และระบบเซ็นเซอร์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังใช้กลไกการลดแรงกระแทกขั้นสูงเพื่อให้กระบวนการจัดส่งที่มั่นคงและป้องกันการหกรั่วไหล

รางวัล:

award_logo
award_logo

สถานบริการและสถานบันเทิง

สํารวจ สํารวจ

สถานพยาบาล

สํารวจ สํารวจ

อาคารสํานักงาน

สํารวจ สํารวจ
สถานบริการ
สถานพยาบาล
สำนัก งาน

การจัดส่งโมเดล 3 มิติ X1

ฟีเจอร์หลัก

ไอคอน

การปรับใช้แบบไม่มีเครื่องหมาย

 • ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องสแกนรหัสตําแหน่ง QR ประหยัดเวลาในการปรับใช้ 75% ในขณะที่ปกป้องการออกแบบภายในของไซต์
ไอคอน

ถาดอัจฉริยะ (X1 Pro)

 • ติดตั้งเซ็นเซอร์น้ําหนักและไฟแสดงสถานะ LED ส่งสัญญาณสถานะโหลดและออกโดยอัตโนมัติหลังจากโหลดว่างเปล่า
ไอคอน

ระบบลดแรงกระแทกชั้นนําของอุตสาหกรรม

 • การใช้แชสซีระบบกันสะเทือนอิสระระดับยานยนต์เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลการลดแรงกระแทกที่ดีที่สุดสําหรับกระบวนการจัดส่งที่มั่นคงและป้องกันการหกรั่วไหล
ไอคอน

การนําทางทางเดินแคบ ๆ

 • เดินผ่านทางเดินที่แคบถึง 65 ซม. ได้อย่างง่ายดายด้วยเซ็นเซอร์ความแม่นยําสูง
ไอคอน

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง

 • การใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต - เสถียรภาพทางความร้อนที่สูงขึ้นและความทนทานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาคทั่วไปถึง 6 เท่า
ไอคอน

การทํางานร่วมกันของหุ่นยนต์หลายตัว

 • สามารถรับรู้การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์เพื่อทํางานร่วมกันในไซต์ขนาดใหญ่

ROI ระยะสั้น

เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

ด้วยความสามารถในการรับน้ําหนักสูงสุด 30 กก. Delivery X1 สามารถให้บริการได้หลายโต๊ะในคราวเดียว มีเวลาทํางานที่ยาวนานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแบตเตอรี่ LFP ความจุสูงและคํานวณเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประหยัดพลังงาน สิ่งเหล่านี้บวกกับราคาที่ไม่แพงของ X1 รับประกัน ROI ที่รวดเร็วและช่วยให้คุณลดต้นทุนการดําเนินงานได้ในเวลาอันสั้น

 • รับน้ําหนักได้สูงสุด 30 กก.
 • เวลาทํางาน 14-20 ชั่วโมง
 • ราคาสุดคุ้ม

การจัดส่งทําได้ง่าย

ลดความซับซ้อนของกระบวนการบริการของคุณ

Delivery X1 มีกระบวนการปรับใช้ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่จําเป็นต้องสแกนเครื่องหมายตําแหน่งเพื่อช่วยในการวางตําแหน่ง ถาดของหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติติดตั้งเซ็นเซอร์น้ําหนักและไฟแสดงสถานะ LED ที่รับรู้และส่งสัญญาณสถานะการโหลด เมื่อลูกค้าล้างภาระหุ่นยนต์จะออกจากงานต่อไปโดยอัตโนมัติ ด้วยกล้อง AI เสริมสําหรับการตรวจจับของมนุษย์ X1 Pro จะโต้ตอบกับผู้คนในเชิงรุกเพื่อช่วยดึงดูดการเข้าชมธุรกิจของคุณมากขึ้น

 • การปรับใช้แบบไม่มีเครื่องหมาย
 • การรับรู้และการบ่งชี้โหลดอัจฉริยะ
 • แอพมือถือควบคุมระยะไกล
 • การตรวจจับและการโต้ตอบของมนุษย์ (ไม่บังคับ)

การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและการลดแรงกระแทก

ปราศจากการชนกันและป้องกันการรั่วไหล

อัลกอริธึมการนําทางของ Delivery X1 ใช้การผสมผสานระหว่างกล้อง LiDAR และกล้องความลึก 3 มิติ ซึ่งให้การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงและการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่ชาญฉลาด แชสซีระบบกันสะเทือนอิสระระดับยานยนต์สร้างเอฟเฟกต์การลดแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยมเพื่อประสบการณ์การจัดส่งเครื่องดื่มหรือจานเหลวที่ราบรื่นและมั่นคง

 • การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างชาญฉลาด
 • แชสซีระบบกันสะเทือนอิสระ

จัดส่ง X1